140209 Happy birthday HanGeng ssi #韩庚庚0209生日快乐#

140124 01

Tôi muốn được ôm chặt cậu như lúc đó
Đừng khóc nữa mà hãy chỉ nhìn mỗi tôi thôi
Tôi chỉ có mong ước duy nhất là được ở bên cạnh cậu
Tôi sẽ không buông tay cậu lần nữa đâu

http://www.youtube.com/watch?v=5Mq8ZmHbXjo
The cast of 前任攻略 (“EX-Files”/”Ace in the Hole”) talk about Han Geng the kid and jokester in a behind the scenes clip | via Hannie209

1:10 Sorry sorry
Sorry, Sorry 내가 내가 내가 먼저 네게 네게 네게 빠져 빠져 빠져 버려 baby

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s