[Weibo] 131106 8th Anniversary

061113 01

八年,继续!你们,就是路上的阳光,给我向上的力量!!!#韩庚出道八周年#

11月6日 13:48 来自iPhone客户端

8 years! You are the sunlight of my journey, giving me energy to move forward!

Source: 韩庚
Translation by: Mikolah ‏@Luv_Opera
Shared at sup3rjunior.com by uksujusid

 

Super Junior 八周年了,祝贺祝贺,同时还要感谢大家!对于现在不在我们身边的朋友也一直觉得有点对不起,同时也要感谢他们!周觅和henry这段时间也很辛苦,但是一直牵着哥哥们的手走到现在,谢谢你们!还有最重要的 ELF,谢谢你们[男孩儿][女孩儿]

11月6日 18:38 来自Android客户端

 

Kỷ niệm lần thứ 8 của Super Junior, xin chúc mừng, chúc mừng. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người! Đối với những người bạn hiện giờ không thể ở bên cạnh chúng tôi, tôi cảm thấy một chút hối lỗi, đồng thời tôi cũng muốn cảm ơn họ! Zhoumi và Henry đã có 1 khoảng thời gian khó khăn nhưng cuối cùng họ cũng đã nắm được tay những người anh em của mình, cảm ơn các em! Quan trọng nhất là vẫn ELF cảm ơn các bạn [男孩儿][女孩儿]

E-trans: SJ_Empire
V-trans: Hảo Min@SujunewsVN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s