Never ending story.

Kim HeeChel vs Kim Jaejoong. Và nhiều người khác nữa.

19 tháng 8 7.22在傻帽附近活捉金希澈沈昌珉肩并肩逛大街的时候我以为是结尾,8.9金希澈金在中和建熙摆拍绝世姐妹花VS煤老板的时候我以为是结尾,8.19金 俊秀和韩庚头号脑残粉姜俊荣互推约定见面的时候我以为是结尾………………答应我在我60岁前让我看到结尾好吗!!!!!!!!!!#一生要喝多少杯我才不会累# 230813 01 Kim HeeChel, Kim Jaejoong và những người bạn tụ tập. Junsu và vị thực tập sinh SM. Khi đó anh rất thân với HanGeng, nhưng không được chọn cùng debut, thay vào đó Wook được chọn. 230813 11 22 tháng 8

金在中和金希澈和神话在一桌拼酒!朴有天在旁边淡定的吃饭!我理解有误吗!!!!好的!!!!我去睡了!!!!今晚会做100个春梦!!明早开微博前我会记得给我的手枪上膛!!!!!
230813 02

Kim HeeChel, Kim Jaejoong, Yoochun và Shinhwa uống rượu. Sau đó Kim Jaejoong còn đưa Kim HeeChel về nhà của mình [chắc lại nhậu tiếp?] Kim HeeChel thích chơi cùng những bạn “có tiền án” với SM ha? =))

Advertisements

One thought on “Never ending story.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s