[News] 130715 Transformer 4

Thật là hại lợi, nhầm là lợi hại. Từ khi nào mà tiếng Hàn phổ biến ngang tầm với ngôn ngữ quốc tế và tiếng bông vậy?

HanGeng viết 5 thứ tiếng, Anh Trung Hàn Nhật Thái Pháp.

Tốt lành thông báo trong câu tiếng Nhật là nhờ bạn dịch câu tiếng Nhật. [Có bao gồm cả câu tiếng Hàn luôn ko bạn?]

Dù sao thì….chúc mừng bạn nhá.

130715 01

130715

130714

Advertisements

2 thoughts on “[News] 130715 Transformer 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s