To whom it may be concern.

Trước khi mọi người đọc lá thư này, xin lưu ý vài điểm sau.

1. Địa chỉ email của người gửi bị che, để bảo mật cho người gửi.

2. Mọi người có thể gởi hình cho bạn Kim qua địa chỉ mail ToGod_mostgoodmostgreat@yahoo.com với tiêu đề “Geng♥Chul”, rồi bạn Kim sẽ chuyển hình ảnh của bạn cho người nhận.

3. Sau khi suy nghĩ và nhận thấy rằng, nếu có nhiều người cùng tham gia thì chắc vui và có ý nghĩa nhiều hơn nữa.

4. Tất cả những hình ảnh đó, tuyệt đối không xử dụng vào mục đích riêng hay cá nhân nào khác, ngoài việc kêu gọi cùng nhau chia sẻ hình ảnh của GC fans khắp nơi.

5. Bạn nên nhớ rằng, đây là việc không bắt buộc và hoàn toàn tự nguyện. Bạn có thể tự quyết định cùng tham gia hay từ chối.

Xin chân thành cám ơn những bạn có thiện chí tham gia.
180413 01

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s