Cùng nhau…

060711 10

Advertisements

14 thoughts on “Cùng nhau…

  1. Ờ, vậy sáng CN tuần này [24/03] được ko?
    Địa điểm và thời gian sis nhắn tin qua di động nhé?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s