Tôi vẫn theo phe GengChul -.-

Và vì có ít người theo phe HanGeng trong GengChul214. Nên tôi đành phải “theo phe HanGeng” -.-

Tôi muốn lấy fanmade với tên gọi “Truyền kỳ” này để nói về vị trí và cảm tình tôi dành cho GengChul.

One thought on “Tôi vẫn theo phe GengChul -.-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s