[Pic] 20/09/12 GunHee Kakao Talk update

Advertisements

One thought on “[Pic] 20/09/12 GunHee Kakao Talk update

  1. LOL =))))) thật là muốn nhìn thấy Hee trong cái bộ dáng của ông bạn kia =)))))…hay phải biết!!! ôi cái dáng đứng hát, sao còn nghiêm túc hơn cả trên sk vậy??? 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s