[Fanmade]【庚澈那些年】第五部预告片

Advertisements

4 thoughts on “[Fanmade]【庚澈那些年】第五部预告片

  1. Kamsa s ^^
    thì ra những vid này e đã có xem trước đây,nhưng k biết nó liên kết thành từng part thế này,nhờ s sắp xếp thế này e mới hiểu hiểu đc chút T.T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s