Heenim, 你是為愛而生

Advertisements

One thought on “Heenim, 你是為愛而生

  1. Không ngờ hôm đó mưa lại to đến vậy.
    Chắc đây là người mà Elin đã nói rằng, quay được cảnh đó, nhưng người này ko phải fan GengChul, nên vid đó…vĩnh viễn vĩnh viễn bị “dìm hàng”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s