[Twitter] 14/08/12 Yell_lim mentioned HeeChel

Chinese translation by 希澈公主殿HCCN@Weibo
Vietnamese translation by GengChul214

P.S: Đã bị xóa đi ~ Sau khi fan phát hiện và chuyển tweet vào ngày 19 tháng 8

Yell_lim: 사촌오빠 가게에 강림한 슈주 김희철 http://pic.twitter.com/uysErBM9


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s