Yêu thương….KHÓ lắm

Yêu kẻ thù càng khó hơn.

Như ng nó không làm gì, mà “tự nhiên” đi ghét nó. Vậy là mình sai.

Yêu thương đã khó, yêu kẻ mình ghét càng khó hơn.

Nó giờ ngày càng mạnh. God bless SJ ~ Ah, quên mất trong SJ có người rất ngoan đạo và sùng đạo. Và nghe đâu giờ cũng có 1 người biết cám ơn Chúa. Ngạc nhiên chưa. SJ go go ~

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s