[MV] 03/07/12 小丑面具 “Mặt nạ chàng hề” [Clown Mask] – HanGeng

Advertisements

One thought on “[MV] 03/07/12 小丑面具 “Mặt nạ chàng hề” [Clown Mask] – HanGeng

  1. Bạn thích MV bài này hơn Cuồng thảo, thích cả lời nữa nhờ sự giải thích cặn cẽ của HeeBum ^.^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s