[Preview] 12/06/12 HanGeng 狂草- 2nd Album

Trang@GengChul214: 狂草 MV lấy tên này có ý nghĩa là thể hiện bản chất không chịu thỏa hiệp. Cuồng thảo là âm Hán Việt, thảo là một kiểu chữ viết của TQ, cuồng ở đây thể hiện sự phóng khoáng, bản chất chữ thảo vốn đã khó nhìn, thêm chữ cuồng để thể hiện sự phóng khoáng, không theo quy tắc hay rằng buộc nào.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s